Hoppets kapell  – 2017

Elisabeth Johansson och Anneli Linder har tillsammans inrett och utfört ett nytt kapell i Krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro. Kapellet är skapat i ett befintligt utrymme i den karakteristiska 70-talsbyggnden, vilket har påverkat val av kulörer och material.

I uppdraget låg att utforma ett kapell som andas hopp och ljus och skall kunna användas för både kristna och sekulära begravningar. Därför valde de att arbeta med trekanten som symbol.
Trekanten har använts sen uråldriga tider världen över.
Återfinns även i våra runskrifter. Trekanten kan stå för: manligt och kvinnligt, treenigheten, recycling och de fyra elementen (eld, jord, vatten och luft).

I uppdraget låg dessutom att att förse intilliggande befintliga kapell med nya fönstertextilier.

Se bilder under Galleri – Hoppets kapell